Swiftpack.co - Package - josefdolezal/fit-mi-paa

MI-PAA: Problémy a algoritmy 2017/18 Build Status

Repozitář s domácími úlohami předmětu MI-PAA, vyučovaného na FIT ČVUT (@FIT_CTU). Seznam materiálů k ostatním předmětům je v samostatném repozitáři.

| Přednášející | Cvičící | Běh předmětu | |--------------|-----------------|--------------| | Jan Schmidt | Jiří Dostál | ZS 2017/18 |

Řešené úlohy

 • Problém batohu
  • Metoda hrubé síly a heurisitka poměr cena/váha (úloha 1)
  • Metoda větví a hranic, dynamické programování (úloha 2)
  • Zkoumání vlivu změny parametrů generování na čas/odchylku (úloha 3)
  • Pokročilá heuristika - Simulované ochlazování (úloha 4)
 • Problém splnitelnosti vážené booleovské formule
  • Implementace s využitím metody Simulované ochlazování (úloha 5)

Závěrečné zprávy

Zdrojové kódy k závěrečným zprávám jsou umístěné v adresáři repots. Kompilace všech zpráv je možná pomocí příkazu:

make reports

Jednotlivé reporty je možné zkompilovat příkazem make report-<number> kde <number> je číslo příslušného reportu, např:

make report-1

Zkompilované zprávy jsou dostupné na GitHubu v záložce Releases.

Výpisky

Výpisky na semestrální test (cca do 6. přednášky) jsou v adresáři notes. Zkompilovat je lze příkazem:

make lecture-notes

Zkompilované se nachází v záložce Releases.

Poznámka

Uvedené zdrojové kódy nebo jejich části slouží pro inspiraci a jako demonstrace možného řešení problému. Důrazně nedoporučuji cizí zdrojové kódy odevzdávat/vydávat za vlastní. Pokud budete přebírat část kódu, uveďte řádně autora - předejdete tím možnému obvinění z plagiátorství ze strany školy.

Zveřejněné kódy a úlohy se mohou lišit od těch, které jsem ve škole odevzdal, nenesu tedy odpovědnost za jejich funkčnost.

Licence

Repozitář je šířený pod licencí MIT.

Github

link
Stars: 1

Dependencies

Used By

Total: 0

Releases

Semestr 7 - Zápisky, závěrečné zprávy - 2018-02-10 13:06:16

Změny

 • Přidány zápisky z přednášek (1.-6.)
 • Přidány závěrečné zprávy z domácích úloh (1.-5.)
 • Přidána implementace domácích úloh